Što je EpiPen®?

Što je EpiPen®?

EpiPen® / EpiPen®Jr je jednokratni, prethodno napunjeni uređaj za automatsku injekciju adrenalina prilikom teške alergijske reakcije, odnosno anafilaksije.


EPIPEN®
ZA DJECU I ODRASLE OSOBE KOJE TEŽE VIŠE OD 30 KG

csm_EpiPen-Left_0b2969ca89
  • EpiPen® / EpiPen®Jr je autoinjektor adrenalina
  • EpiPen® / EpiPen®Jr je namijenjen za jednokratnu uporabu
  • EpiPen® / EpiPen®Jr je namijenjen za samoprimjenu ili primjenu od strane njegovatelja/njegovateljice
csm_EpiPen-Right_7a74cc5900

EPIPEN®
JR ZA DJECU KOJA TEŽE OD 15 DO 30 KG

Preporučuje se da pacijenti uvijek sa sobom nose dva EpiPen® / EpiPen®Jr uređaja.

Značajke uređaja

znacajke